Poradné orgány SAK

Uznesenie Predsedníctva SAK o poradných orgánoch

Pracovná skupina pre veci advokátske

predsedníčka

JUDr. Zuzana Čížová

členovia

JUDr. Jozef Beňo

Mgr. Michal Bužek

Mgr. Alexandra Čižmáriková

JUDr. Peter Erdős

JUDr. Andrea Havelková

JUDr. Ján Havlát

Mgr. Viktória Hellenbart

Mgr. Róbert Hmira

JUDr. Ľubomír Hrežďovič

JUDr. Peter Kerecman, PhD.

Mgr. Peter Lupták

JUDr. Ľudovít Mičinský, MCIArb.

JUDr. Ambróz Motyka

Mgr. Zuzana Ondrejková

JUDr. Radovan Pala

JUDr. Martin Provazník

JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M.

Mgr. Peter Serina

JUDr. Peter Štrpka, PhD.

JUDr. Juraj Veverka

komisia na ochranu spotrebiteľov právnych služieb

predseda

JUDr. Ján Havlát

členovia

JUDr. Miroslav Abelovský

JUDr. Zuzana Čížová

JUDr. Pavol Erben

Mgr. Róbert Hmira

JUDr. Ľubomír Hrežďovič

JUDr. Stanislav Irsák

JUDr. Ambróz Motyka

Mgr. Zuzana Ondrejková

JUDr. Juraj Veverka

JUDr. Andrea Havelková

 

komisia pre zlučiteľnosť výkonu advokácie, resp. koncipientskej praxe s inými povolaniami

predsedníčka

JUDr. Zuzana Čížová

členovia

JUDr. Andrea Havelková

JUDr. Ján Havlát

JUDr. Ľudovít Mičinský, MCIArb.

Mgr. Zuzana Ondrejková

JUDr. Peter Štrpka, PhD.

komisia pre veci koncipientske

predsedníčka

JUDr. Zuzana Čížová

členovia

1.ročník             Mgr. Nina Garajová

2.ročník             Mgr. Matúš Ridzoň

3.ročník             Mgr. Jana Prisenžňáková, LL.M.

pracovná komisia pre históriu advokácie

predseda

JUDr. Peter Kerecman, PhD.

členovia

JUDr. Anton Blaha, CSc.

JUDr. Zuzana Čížová

doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.

JUDr. Ján Havlát

JUDr. Marián Haršány

Mgr. Viktória Hellenbart

JUDr. Magdaléna Hromcová

JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA

JUDr. Michal Rampášek

doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.

Pracovná skupina pre súkromné právo

predsedaJUDr. Ľudovít Mičinský, MCIArb.

 

pracovná komisia pre občianske právo hmotné

Mgr. Alexandra Čižmáriková

JUDr. Mojmír Plavec

JUDr. Ivan Priadka

JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M.

JUDr. Ján Šinkovic

JUDr. Karol Šiška

 

JUDr. Monika Rafajová

pracovná komisia pre občianske právo procesné

JUDr. Oxana Báreková Kovalová

JUDr. Jana Baricová

prof. JUDr. Svetlana Ficová CSc.

Mgr. Ján Kutan

doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD., LL.M.

JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M.

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.

pracovná komisia pre obchodné právo

Mgr. Tomáš Dentico

JUDr. Marína Gallová

JUDr. Roman Hamala

Mgr. Róbert Hmira

Mgr. Michal Hulena

JUDr. Tomáš Illeš

doc. JUDr. Branislav Jablonka, PhD.

Mgr. Ján Kutan

JUDr. Miroslav Németh

pracovná komisia pre pracovné právo

JUDr. Zuzana Čížová

JUDr. Soňa Mesiarkinová

Mgr. Dušan Nitschneider

prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

JUDr. Andrej Poruban

JUDr. Adriana Ručkayová

JUDr. Gizela Tuhárska

pracovná komisia pre rodinné právo

JUDr. Boris Bohunský

JUDr. Andrea Havelková

JUDr. Anna Niku

JUDr. Jarmila Zahradníková

pracovná komisia pre medzinárodné právo súkromné a procesné

doc. PhDr. JUDr. Michal Ďuriš, PhD.

JUDr. Martin Provazník

prof. JUDr. PhDr. Miroslav Sľašťan, PhD.

Pracovná skupina pre trestné právo

predseda

JUDr. Martin Puchalla, PhD.

členovia

JUDr. Miroslav Abelovský

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.

JUDr. Peter Erdős

JUDr. Ján Gereg

JUDr. Martina Hopferová

JUDr. Ľubomír Hrežďovič

prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD., MBA, LL.M.

JUDr. Ivan Kochanský

Mgr. Martin Krakovský

doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD.

JUDr. Lukáš Michaľov, PhD.

Mgr. Vladimír Misároš

JUDr. Ondrej Mularčík

doc. JUDr. Jozef Olej, CSc.

Mgr. Roman Oleksik

JUDr. Ivan Priadka

prof. JUDr. Sergej Romža, PhD.

prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

JUDr. Peter Szárszoi

JUDr. Martin Štrkolec, PhD.

JUDr. Peter Vačok

JUDr. Milan Valašik

Pracovná skupina pre verejné právo

predsedníčka

JUDr. Magdaléna Hromcová

členovia

Jakub Berthoty

JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA

JUDr. Jana Dráčová

doc. PhDr. JUDr. Michal Ďuriš, PhD.

JUDr. Vladimír Herich, PhD.

Mgr. Tomáš Kamenec

JUDr. Štefan Kseňák, PhD.

doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD.

doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD., JSD

JUDr. Lucia Semančínová

prof. JUDr. PhDr. Miroslav Sľašťan, PhD.

Pracovná skupina pre zahraničné vzťahy

predseda

doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD.

členovia

Mgr. Michal Bužek

JUDr. Katarína Čechová

JUDr. Ing. Zuzana Hnátová, LL.M.

Mgr. Marek Holka

JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD.

Mgr. Gabriela Kubicová

Mgr. Marek Laca

Mgr. Tomáš Rybár

JUDr. Margareta Sovova

JUDr. Juraj Veverka

Vzdelávacie kolégium

predseda

JUDr. Ondrej Mularčík

členovia

Mgr. Ján Kutan

doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD.

JUDr. Ľudovít Mičinský, MCIArb.

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.

Pracovná skupina regionálnych zástupcov

predseda

Mgr. Ján Kutan

 

regionálni zástupcovia

Bratislavský kraj

Mgr. Ján Kutan

JUDr. Kvetoslava Živčáková

Košický kraj

JUDr. Tomáš Illeš

JUDr. Martin Puchalla, PhD.

Banskobystrický kraj

JUDr. Jana Biroščáková

JUDr. Blanka Gondová

JUDr. Ľubomír Hrežďovič

Nitriansky kraj

JUDr. René Hudzovič

JUDr. Svorad Petruška

Trnavský kraj

JUDr. Marián Haršány

JUDr. Igor Ribár

Trenčiansky kraj

JUDr. Zuzana Čížová

JUDr. Katarína Hunčíková

Žilinský kraj

JUDr. Andrea Havelková

JUDr. Magdaléna Hromcová

Prešovský kraj

Mgr. Ivan Mazanec

JUDr. Ambróz Motyka

Zástupcovia pre maďarsky hovoriacich advokátov

Mgr. Viktória Hellenbart

JUDr. Tomáš Illeš

Pracovná skupina pre elektronizáciu výkonu advokácie

predseda

JUDr. Tomáš Illeš

členovia

Mgr. Marián Čuprík

JUDr. Martin Friedrich

JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD.

Mgr. Marek Kaľavský

Mgr. Ján Kutan

JUDr. Dominik Okenica

JUDr. Michal Rampášek

JUDr. Igor Ribár

Škodová komisia

predseda

JUDr. Ľudovít Mičinský

členky

JUDr. Diana Hrončeková

JUDr. Mária Chrenková