Bulletin slovenskej advokácie

Verejný ochranca práv JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. k 33 rokom slobodnej a nezávislej advokácie na Slovensku

Ako verejný ochranca práv, ktorý v marci zhodnotil prvých 100 dní od nástupu do ombudsmanskej funkcie, môžem potvrdiť, že činnosť orgánov ochrany práva, medzi ktoré sa radí aj advokácia, je osobitne v tejto ťažkej spoločenskej situácii viac ako dôležitá. Z vybavovania časti takmer 620 nevybavených podnetov, ktoré som „našiel“  dňom môjho nástupu (1. decembra 2022) mi je už teraz zjavné, že advokáti, spoločne s ombudsmanom, prispievajú k naplneniu múdrosti starých rímskych právnikov, ktorí považovali právo za umenie dobrého a spravodlivého. Osobitne v dobe rozmáhajúcej sa chudoby na Slovensku, ktorú ja osobne považujem za najväčšiu lekciu pre ľudské práva a slobody na Slovensku a rovnako hodnotím chudobu ako následok a príčinu porušovania ľudských práv zároveň, považujem za dôležité, aby aj výkon advokácie v zmysle predpisov a vnútro-stavovských pravidiel myslel na tých, ktorí upadli do chudoby a nemajú prostriedky na hájenie svojich právnych záujmov. Tieto osoby môžu dostať ochranu práv nielen v rámci advokácie, ale aj v podmienkach činnosti ombudsmana a kolegýň a kolegov z Kancelárie verejného ochrancu práv. Spoločne môžeme synergicky a zároveň rešpektujúc nezávislosť svojho ukotvenia v systéme orgánov ochrany práva hodnotiť a preskúmavať činnosti orgánov verejnej moci, ktoré odopierajú obyvateľom sociálne právo.  Dôležitosť a význam zamerať sa na oblasť ochrany a dodržiavania sociálnych práv potvrdzujú aj podnety, v ktorých som za prvých 100 dní konštatoval porušenia práva Sociálnou poisťovňou. Išlo v nich najmä o prípady, kedy sa nedodržali zákonom stanovené časové lehoty.

Chcem posmeliť advokátky a advokátov, aby neváhali nasmerovať svojich klientov alebo blízke osoby na našu kanceláriu. Prieskumná činnosť ombudsmana a kancelárie je vykonávaná efektívne, neformálne a bezplatne.

Záverom chcem všetkým zablahoželať k 33-ročnému jubileu obnovenia slobodnej a nezávislej advokácie.

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. (Tübingen)

verejný ochranca práv

Najčítanejšie