Bulletin slovenskej advokácie

2023

Redakcia Bulletinu slovenskej advokácie

doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD., LLM; prof. JUDr. Marek Števček, DrSc.

JUDr. Martin Puchalla, PhD.