Efektívne a spravodlivé riešenie obchodných sporov podľa moderných pravidiel
Čítať viac

O súde

Výber z aktualít súdu​

Rozhodcovské konanie

Zriaďovateľom Rozhodcovského súdu je Slovenská advokátska komora ako nezávislá samosprávna organizácia, ktorá je najväčšou právnickou stavovskou organizáciou v Slovenskej republike.

Rozhodovanie sporov sa riadi jasne formulovanými pravidlami. Vychádzajú zo základných dlhodobo overených praktík medzinárodne uznávaných arbitrážnych inštitúcií a zo zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní. Základným poslaním RS SAK je efektívne a spravodlivé rozhodovanie sporov pri rešpektovaní rovnosti strán konania. 

RS SAK pri výbere a ustanovovaní rozhodcov dôsledne presadzuje princípy nezávislosti, nestrannosti a odbornosti. Rozhodcovský súd nie je zaťažený „reštančnými“ vecami, spotrebiteľskými spormi či exekúciami. Dĺžka konania od podania žaloby po vydanie konečného rozhodnutia sa spravidla pohybuje okolo štyroch mesiacov. Rozhodnutie senátu má pre strany konania rovnaké účinky ako právoplatný rozsudok všeobecného súdu.