Rozhodcovský súd SAK

Efektívne a spravodlivé riešenie obchodných sporov podľa moderných pravidiel

Slovenská advokátska komora je zriaďovateľom Rozhodcovského súdu SAK (RS SAK), nezávislej organizačnej zložky komory. Základným poslaním RS SAK je efektívne a spravodlivé rozhodovanie obchodných sporov pri rešpektovaní rovnosti strán konania. Činnosť RS SAK je odpoveďou na dopyt po nezávislom a profesionálnom rozhodovaní sporov po vzore renomovaných zahraničných arbitrážnych inštitúcií. Vďaka tímu kvalitných arbitrov a zázemiu najväčšej stavovskej inštitúcie predstavuje vhodnú alternatívu činnosti všeobecných súdov. Priemerná dĺžka konania pred týmto súdom v bežných veciach trvá menej ako štyri mesiace a jeho rozhodnutia sú plnohodnotnými exekučnými titulmi akceptovanými všeobecnými súdmi. Rozhodovanie sporov sa riadi jasne formulovanými pravidlami. Vychádzajú zo základných dlhodobo overených praktík medzinárodne uznávaných arbitrážnych inštitúcií a zo zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.

Všetky informácie o činnosti tohto súdu, vrátane Štatútu, Rokovacieho poriadku, Zoznamu rozhodcov a správ o činnosti nájdete na stránke súdu.