Kontakty

Tajomník

JUDr. POPOVEC Andrej
tel: 02/204 227 41
popovec@sak.sk

Sekretariát

Mgr. LUKÁČOVÁ Mia
tel: 02/204 227 42
office@sak.sk

Odbor medzinárodných vzťahov

Mgr. CHLÁDEKOVÁ Michaela, PhD. – riaditeľka
tel: 02/204 227 44
chladekova@sak.sk

Mgr. Lucia Strečanská
tel: 02/204 227 44
strecanska@sak.sk

Odbor matriky

JUDr. SKURÁKOVÁ Dominika – riaditeľka
tel: 02/ 204 227 46
skurakova@sak.sk

OLGYAY Annamária – advokátske skúšky
tel: 02/ 204 227 40
olgyay@sak.sk

SLOPOVSKÁ Vilma – advokátske skúšky  – administratívna časť
tel: 02/204 227 10
slopovska@sak.sk

 

ROTHMEIEROVÁ Sylvia – matrika advokátov
tel: 02/ 204 227 38
rothmeierova@sak.sk

MAKOVSKÁ Margita – matrika obchodných spoločností, usadených euroadvokátov , medzinárodných a zahraničných advokátov
tel: 02/ 204 227 37
makovska@sak.sk

JEŽOVÁ Danica – matrika advokátskych koncipientov
tel: 02/ 204 227 36
jezova@sak.sk

FRATRIČOVÁ Anna – pracovník matriky
tel: 02/ 204 227 99
fratricova@sak.sk

Odbor výchovy vzdelávania

PELIKÁNOVÁ Jana – riaditeľka
tel: 02/204 227 45
pelikanova@sak.sk

Mgr. FARKAŠOVÁ Blanka
tel: 02/204 227 47
0910 916 352
farkasova@sak.sk

PhDr. SOLDÁN Barbora
tel: 02/ 204 227 48
0902 553 898
soldan@sak.sk

Mgr. Natália Egyeg Šenkárová
tel: 02/204 227 58
0911 173 928
egyeg-senkarova@sak.sk

Disciplinárne oddelenie

CHMELIČKOVÁ Marta
tel: 02/204 227 15
chmelickova@sak.sk

Sťažnosti

Mgr. HOLCBÁROVÁ Katarína 
tel: 02/204 227 24
holcbarova@sak.sk

Mediálny odbor

kontakt pre médiá: press@sak.sk

PhDr. Nadežda ONDRIŠOVÁ
riaditeľka odboru
tel: 02/204 227 28 | +421 903 600 805  
ondrisova@sak.sk

Mgr. Pavol KUBÍK
mediálny odbor
tel: +421 917 840 006
kubik@sak.sk

Darina STRAČINOVÁ
administratíva
tel: 02/204 227 26
darina.stracinova@sak.sk

Ing. Nikoleta MACINSKÁ
macinska@sak.cloud

Organizačný odbor

Mgr. MAREČKOVÁ Katarína – riaditeľka
tel: 02/204 227 20
mareckova@sak.sk

Ekonomický a hospodársky odbor

Ing. KORNOŠOVÁ Daniela – riaditeľka
tel: 02/204 227 33
kornosova@sak.sk

SZALAYOVÁ Marta – platby poistenia výkonu povolania
tel: 02/204 227 32
szalayova@sak.sk

ABBASOVÁ Monika – faktúry za koncipientske/advokátske semináre
tel: 02/204 227 31
abbasova@sak.sk

VINCZEOVÁ Anna – príspevok na činnosť SAK, príspevok do sociálneho fondu, platby za advokátske skúšky, registračné poplatky
tel: 02/204 227 31
vinczeova@sak.sk

MIŠKEŘÍKOVÁ Marcela – pokladňa, platby príspevku na vzdelávanie koncipientov
tel: 02/204 227 34
miskerikova@sak.sk

PhDr. Bóna Lucia – mzdová pracovníčka
tel: 02/204 227 35
bona@sak.sk

Podateľňa, taláre, ubytovanie, kniha o autorizácii

Odbor elektronizácie advokácie

Mgr. DERNEROVÁ Júlia – riaditeľka
tel: 02/204 227 66
dernerova@sak.sk

MAKOVSKÁ Jana – elektronické preukazy a mandátne certifikáty
tel: 02/204 227 61
certifikaty@sak.sk

Správca budovy SAK

ZIGO Vladislav
tel: +421 903 527 888
zigo@sak.sk

Regionálna kancelária SAK v Košiciach