Revízna komisia

Revízna komisia kontroluje plnenie uznesení konferencie advokátov a činnosť predsedníctva komory a dohliada na riadny výkon advokácie. Ak má revízna komisia pochybnosti o súlade rozhodnutia alebo iného opatrenia predsedníctva komory so všeobecne záväzným právnym predpisom, s predpisom komory alebo uznesením konferencie advokátov, je oprávnená navrhnúť predsedníctvu komory jeho zmenu alebo zrušenie.

Predsedníčka

predsedníčka ONDREJKOVÁ Zuzana Mgr.

ONDREJKOVÁ Zuzana Mgr.

Predsedníčka revíznej komisie SAK

Členovia

BOHUNSKÝ Boris JUDr.

BOHUNSKÝ Boris JUDr.

Člen revíznej komisie SAK

HAVLÁT Ján JUDr.

HAVLÁT Ján JUDr.

Člen revíznej komisie SAK

KRAKOVSKÝ Martin Mgr.

KRAKOVSKÝ Martin Mgr.

Člen revíznej komisie SAK

HOPFEROVÁ Martina JUDr.

HOPFEROVÁ Martina JUDr.

Členka revíznej komisie SAK

KAMENEC Tomáš Mgr.

KAMENEC Tomáš Mgr.

Člen revíznej komisie SAK

KUBINA Peter JUDr.

KUBINA Peter JUDr.

Člen revíznej komisie SAK

MISÁROŠ Vladimír Mgr.

MISÁROŠ Vladimír Mgr.

Člen revíznej komisie SAK

ĎURIŠ Michal doc. PhDr. JUDr.

ĎURIŠ Michal doc. PhDr. JUDr.

Člen revíznej komisie SAK

Členovia

GALLOVÁ Marína JUDr.

GALLOVÁ Marína JUDr.

Náhradníčka revíznej komisie SAK

BEŇO Jozef JUDr.

BEŇO Jozef JUDr.

Náhradník revíznej komisie SAK

GEREG Ján JUDr.

GEREG Ján JUDr.

Náhradník revíznej komisie SAK