Kontaktné údaje

Slovenská odvokátska komora

Kolárska 4
813 42 Bratislava
tel: 02/204 227 42
e-mail: office@sak.sk

IČO: 30 795 141
DIČ: 2021921033
IČ DPH: SK 2021921033
Bankové spojenie: SLSP Bratislava
IBAN: SK24 0900 0000 0001 7692 5146
BIC: GIBASKBX

Stránkové dni kancelárie komory

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

09:00-12:00 13:00-15:00

09:00-12:00 13:00-15:00

09:00-12:00 13:00-15:00

09:00-12:00 13:00-15:00

nestránkový deň

Regionálna kancelária SAK v Košiciach

Floriánska 19
budova EURODOM, 3.poschodie
040 01 Košice

Mgr. TURANOVÁ Alica
tel: 0911 179 325
e-mail: turanova@sak.sk

Kontakt pre média

e-mail: press@sak.sk