Predesdníctvo SAK

Členovia predsedníctva sú volení Konferenciou advokátov na obdobie štyroch rokov, Predsedníctvo komory riadi činnosť komory medzi konferenciami advokátov.

Predseda

predseda_kopia

JUDr. Martin PUCHALLA, PhD.

Predseda SAK
puchalla@sak.sk

 • advokátske skúšky
 • legislatívna činnosť
 • mediálna oblasť
 • dohľad nad vnútornými vecami advokácie
 • dohľad nad elektronizáciou
 • poskytovanie súčinnosti ostatným členom predsedníctva komory pri výkone ich kompetencií
 • všetky ostatné oblasti zverené do pôsobnosti predsedu SAK

Podpredsedovia

JUDr. Magdaléna HROMCOVÁ

JUDr. Magdaléna HROMCOVÁ

Podpredsedníčka SAK
hromcova@sak.sk

 • činnosť pracovnej skupiny pre verejné právo
 • kultúrno-spoločenská oblasť v spolupráci s JUDr. Haršánym a JUDr. Erdősom
doc. JUDr. Ondrej LACIAK, PhD.

doc. JUDr. Ondrej LACIAK, PhD.

Podpredseda SAK
laciak@sak.sk

 • zahraničná agenda v spolupráci s JUDr. Puchallom, PhD., JUDr. Mičinským, MCIArb. a Mgr. Hellenbart
 • dohľad nad vydávaním Bulletinu slovenskej advokácie
 • vzdelávacia činnosť v spolupráci s JUDr. Mičinským, MCIArb
Mgr. Alexandra ČIŽMÁRIKOVÁ

Mgr. Alexandra ČIŽMÁRIKOVÁ

Podpredsedníčka SAK
cizmarikova@sak.sk

 • ekonomický úsek v spolupráci s JUDr. Mičinským a JUDr. Čížovou

Členovia

Mgr. Ján KUTAN

Mgr. Ján KUTAN

Člen predsedníctva SAK
kutan@sak.sk

 • riadenie činnosti regionálnych zástupcov v spolupráci s JUDr. Hromcovou
 • činnosť pracovnej skupiny pre elektronizáciu výkonu advokácie
JUDr. Zuzana ČÍŽOVÁ

JUDr. Zuzana ČÍŽOVÁ

Členka predsedníctva SAK
cizova@sak.sk

 • dohľad nad problematikou neoprávneného poskytovania právnych služieb
 • dohľad nad vydávaním Zbierky disciplinárnych rozhodnutí v spolupráci s Mgr. Ondrejkovou, JUDr. Štrpkom, PhD. a JUDr. Havelkovou
 • činnosť pracovnej skupiny pre veci advokátske
 • trestné stíhania advokátov a advokátskych koncipientov v spolupráci s JUDr. Erdősom
JUDr. Peter ERDŐS

JUDr. Peter ERDŐS

Člen predsedníctva SAK
erdos@sak.sk

 • trestné stíhania advokátov a advokátskych koncipientov s tým, že v tejto oblasti bude spolupracovať s JUDr. Čížovou
Mgr. Richard KARKÓ

Mgr. Richard KARKÓ

Člen predsedníctva SAK
karko@sak.sk

JUDr. Ľudovít MIČINSKÝ

JUDr. Ľudovít MIČINSKÝ

Člen predsedníctva SAK
micinsky@sak.sk

 • Rozhodcovský súd Slovenskej advokátskej komory
 • činnosť pracovnej skupiny pre súkromné právo

Náhradníci

JUDr. Marian HARŠÁNY

JUDr. Marian HARŠÁNY

Náhradný člen predsedníctva SAK
harsany@sak.sk

 • dohľad matričnými vecami v spolupráci s JUDr. Hromcovou
Mgr. Viktória HELLENBART

Mgr. Viktória HELLENBART

Náhradný člen predsedníctva SAK
hellenbart@sak.sk

JUDr. Matej MARHAVÝ

JUDr. Matej MARHAVÝ

Náhradný člen predsedníctva SAK
mrhavy@sak.sk