Podmienky ochrany súkromia

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

podmienkach ochrany súkromia Vám poskytujeme podrobné a zrozumiteľné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov v podmienkach Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory podľa ustanovení článkov 13 a 14 GDPR Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“) a podľa ustanovení § 19 a § 20 zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). Tieto podmienky ochrany súkromia sú venované všetkým dotknutým osobám, o ktorých spracúvame osobné údaje pri výkone činnosti Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory. V súlade so zásadou transparentnosti sa nižšie snažíme poskytnúť základné informácie o spracúvaní osobných údajov odpovedaním na sériu otázok, na ktorých zodpovedanie máte ako dotknuté osoby právo alebo ktorých zodpovedanie považujeme za potrebné.

RS SAK

Podmienky ochrany súkromia na stiahnutie.