Kontakt RS

Rozhodcovský súd Slovenskej advokátskej komory

Kolárska 4
813 42 Bratislava
tel: 02/204 227 42
e-mail: office@sak.sk

IČO: 30 795 141
DIČ: 2021921033
IČ DPH: SK 2021921033
Bankové spojenie: SLSP Bratislava
IBAN: SK24 0900 0000 0001 7692 5146
BIC: GIBASKBX