Bulletin slovenskej advokácie

Právna teória a prax

JUDr. Samuel Marr, LL.M; JUDr. Boris Suchovský

doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD., J.S.D.

Doc. JUDr. Andrea Erdősová, PhD.; Prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.