Bulletin slovenskej advokácie

Právna teória a prax

UDr. Michal Rampášek; Doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD.