Bulletin slovenskej advokácie

06

Redakcia Bulletinu slovenskej advokácie

doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD., LLM; prof. JUDr. Marek Števček, DrSc.