Bulletin slovenskej advokácie

Redakčná rada

Bulletin slovenskej advokácie

Bulletin slovenskej advokácie je recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax. Vychádza šesťkrát do roka (dvojmesačník)

reg. č.: MK SR: 4161/10

ISSN: 1335-1079

Vydáva Slovenská advokátska komora

História Bulletinu slovenskej advokácie

Bulletin slovenskej advokácie je najväčším právnickým časopisom na Slovensku. Pravidelne uverejňuje odborné a vedecké články, ktorých autormi sú nielen advokáti, ale aj reprezentanti ďalších právnických povolaní. Jeho stabilnú súčasť tvoria vo viacerých rubrikách informácie zo života komory, o činnosti jej orgánov, disciplinárne rozhodnutia, ale aj informácie o advokácii v zahraničí a medzinárodnom advokátskom dianí. Viac sa dočítate v článku

Bulletin slovenskej advokácie – v minulosti a dnes.

Redakčná rada

BRÁZDIL Jozef, JUDr

JUDr. Jozef BRÁZDIL

Kerecman_JUDr. Peter KERECMAN, PhD.3

JUDr. Peter KERECMAN, PhD.

W_gallery_3.jpg

PhDr. Nadežda ONDRIŠOVÁ

Výkonný redaktor

ondrisova@sak.sk

W_gallery_3.jpg

Darina STRAČINOVÁ

Administrácia

darina.stracinova@sak.sk

Členovia redakčnej rady

 • JUDr. Jozef Brázdil brazdil@brazdil.sk
 • prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD. midurica@umb.sk
 • JUDr. Peter Kerecman PhD. kerecman@kerecman.sk
 • JUDr. Ondrej Mularčík info@mularcikpartners.sk
 • prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc. usapovec@savba.sk
 • JUDr. Alexander Škrinár, CSc. a.skrinar8@upcmail.sk
 • prof. JUDr. Marek Števček, PhD. Marek.Stevcek@flaw.uniba.sk
 • JUDr. Andrea Tomlainová, PhD., LL.M. tomlainova@atlegal.sk
 • JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M. sedlacko@sedlacko.sk
 • prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. svetlana.ficova@flaw.uniba.sk
 • doc. JUDr. Marek Kordík, LL.M., PhD. kordik@kordik.sk
 • JUDr. Soňa Mesiarkinová sona.mesiarkinova@nsud.sk
 • JUDr. Jana Mitterpachová, PhD. jana.mitterpachova@gmail.com
 • doc. JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D. martina.janosikova@upjs.sk
 • doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD. laciak@sak.sk
 • JUDr. Eva Sihelniková, PhD. sihelnikova.eva@gmail.com