Bulletin slovenskej advokácie

Minister spravodlivosti JUDr. Viliam Karas, PhD. k 33. výročiu slobodnej a nezávislej advokácie

Som vďačný za to, že môj celý profesijný život je spojený s advokáciou a hrdým členstvom v Slovenskej advokátskej komore. Rovnako ako moji generační rovesníci som mal to šťastie, že povolanie advokáta som mohol od začiatku vykonávať v slobodných podmienkach demokratického štátu. Pri príležitosti 33. výročia slobodnej advokácie preto ako občan, právnik, advokát – a dnes aj ako minister spravodlivosti, úprimne želám Slovenskej advokátskej komore, aby tento priestor slobody ostal zachovaný aj pre všetky ďalšie generácie advokátok a advokátov. Pretože slobodná advokácia a nezávislá Slovenská advokátska komora tu nie je kvôli výhodám pre jej členov. Ale preto, že bez slobodnej a nezávislej advokácie nemožno hovoriť ani o ochrane základných práv ľudí, ani o ochrane slobody a demokracie ako takej.

Viliam Karas

minister spravodlivosti SR

Najčítanejšie