Bulletin slovenskej advokácie

Predseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M. k 33. výročiu slobodnej a nezávislej advokácie na Slovensku

Jménem České advokátní komory, celé české advokacie a v neposlední řadě i jménem svým blahopřeji slovenským advokátům a jejich stavovské komoře k 33. výročí obnovení svobodné a nezávislé advokacie na Slovensku.

I česká advokacie bude letos toto výročí pochopitelně slavit, a tak si blahopřát můžeme vlastně navzájem. V roce 2018 v Luhačovicích jsme si tehdy rovněž společně, a také slavnostně, připomněli 100 let svobodné advokacie v našich obou zemích, kdy právě v Luhačovicích krátce po vzniku Československé republiky slovenští a čeští advokáti položili základy své novodobé advokacie. Svobodný vývoj později přerušila válka a poté totalitní uspořádání, a tak navázat na položené základy bylo možné až po roce 1989.

Rok 1990 byl pro naše advokacie zlomovým okamžikem. Přijetím zákonů o vzniku nezávislých advokátních komor (zákona ČNR č. 129/1990 Sb., o advokacii a zákona SNR č. 132/1990 Zb., o advokácii) česká i slovenská advokacie vykročily do Evropy. Od té doby přes všechna možná úskalí na cestě poskytování právních služeb obstály.

Přeji tedy Vám i nám, abychom i nadále vytrvali a z cesty, po níž kráčíme, jsme nikdy neuhýbali. A abychom společně s dalšími demokratickými institucemi neustále podporovali a hlídali zachování principů právního státu a dodržování lidských práv. K tomu potřebují obě naše advokátní komory i dnes hodně sil a odhodlání.

Velice si vážím nadstandardních vztahů, které mezi sebou obě naše komory mají, a těším se, že úzká spolupráce a vzájemně sdílené zkušenosti budou ve stejně přátelské atmosféře pokračovat i budoucnu. Protože právě spojenectví, vzájemná podpora a otevřené předávání zkušeností je tou správnou cestou v prohlubování demokratických hodnot.

Svobodná a nezávislá advokacie je důležitou součástí svobodné demokratické společnosti a nezbytnou podmínkou při obraně jejích hodnot. Ty totiž nejsou samozřejmostí, mnohokrát v historii jsme se již mohli přesvědčit, jak křehká může demokracie a svoboda být, jak snadno se může stát, že jsou práva nejprve zvolna, nenápadně, ale nakonec i zásadně omezována. A cesta zpět pak bývá daleko těžší než ta, která vedla ke ztrátě svobody, demokracie i nezávislosti.

Žijeme v době velkých společenských turbulencí, zvratů a výzev, kterým musíme čelit a nezavírat před nimi oči. Dokonce i v Evropě přibývá zemí, kde se stát snaží omezovat svobodu a nezávislost advokacie, zejména snahami prolomit důvěrnost vztahů mezi klientem a advokátem. Čelíme populistickým tendencím, nebývalé dezinformační scéně, která se šíří především na sociálních sítích, jsme svědky převracení faktů, pravd a lží ve snaze oslabit naše demokratické uspořádání a právní řád, znevážit autority a vnést do veřejnosti nejistotu, strach, neklid a pochybnosti, otřást její důvěrou ve veřejné instituce.

Je výzvou pro celou společnost, a pro zastánce práva pak zvlášť, abychom se k novým společenským problémům postavili čelem, ctili a hájili pravdu, fakta a právo s veškerou odhodlaností, zodpovědností a profesionální etikou.

Věřím, že společným úsilím, předáváním si zkušeností, podporou, vzájemným nasloucháním a odhodláním stát na straně práva a spravedlnosti tuto cestu se ctí zvládneme jak v SR, tak v ČR, a překážky, které doba nese, překonáme ku prospěchu fungování nezávislé, samostatné a sebevědomé nejen advokacie, ale i celé demokratické společnosti, která ctí lidská práva a spravedlnost pro všechny.

JUDr. Robert Němec, LL.M.

predseda ČAK

Najčítanejšie