Bulletin slovenskej advokácie

Predseda Rady advokátskych komôr Európy (CCBE) Panagiotis Perakis k 33. výročiu slobodnej a nezávislej avokácie na Slovensku

Pri príležitosti vášho Dňa advokácie 2023 chcem poukázať najmä na dôležitosť nezávislosti nášho povolania. Všetci vieme, že nezávislá advokácia je predpokladom demokratickej spoločnosti. Nezávislá od štátu, od akejkoľvek moci, ekonomickej či inej, od našich klientov a od akýchkoľvek vonkajších záujmov. Nezávislosť nielen pre advokátov, ale aj pre ich komory, pretože prostredníctvom nich sa dosahuje samoregulácia povolania advokáta: vstup do nej a v prípade potreby vylúčenie z nej, dohľad nad rešpektovaním deontológie a právomoc nad disciplinárnym konaním bez akýchkoľvek zásahov. Advokátske komory zaručujú, že ich členovia majú potrebné kompetencie a dodržiavajú deontologické štandardy, aby slúžili spoločnosti v súlade s ich uznávanou úlohou.

Nezávislosť je podmienkou a v konečnom dôsledku aj základom existencie advokátov. Základné právo na prístup k spravodlivosti neexistuje bez práva na prístup k nezávislému advokátovi. Rovnako aj advokátske tajomstvo je odôvodnené a chránené vďaka našej nezávislosti. Vďaka prispeniu CCBE sa nezávislosť advokátov a komôr stala kľúčovým faktorom aj vo výročnej Správe EÚ o právnom štáte a vo výročnej Hodnotiacej tabuľke EÚ v oblasti spravodlivosti.

Nezávislosť je nenahraditeľným prvkom úlohy advokátov, podstatnou súčasťou ich DNA. Obhajovať ju je našou povinnosťou – nielen aby slúžila záujmom klienta, ale hlavne pre boj za záujmy širšej verejnosti, za právny štát.

Táto zásada bola zdôraznená aj v nedávnej správe osobitného spravodajcu pre nezávislosť sudcov a advokátov Diega Garcíu-Sayána z roku 2022 s názvom „Ochrana advokátov pred nenáležitým zasahovaním do slobodného a nezávislého výkonu povolania advokáta“. V tejto správe okrem iného odporúča, aby „štáty prijali všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie slobodného výkonu advokátskeho povolania za každých okolností tak, aby advokáti mohli vykonávať svoje legitímne profesijné práva a povinnosti bez obáv z represálií a slobodne od všetkých obmedzení a zastrašovania, a to aj zo strany súdov“. Okrem toho osobitný spravodajca zdôraznil, že je dôležité, aby advokátske komory zostali „nezávislými a samosprávnymi profesijnými združeniami“ s cieľom „podporovať a chrániť nezávislosť a integritu advokátov a chrániť ich profesionálne záujmy“.

Okrem toho dôležitou iniciatívou, ktorú nedávno spustila Rada Európy, je návrh Dohovoru o ochrane povolania advokáta, ktorý výrazne podporujeme a dúfame, že bude prijatý v priebehu budúceho roka.

Toto je moje želanie aj k vášmu Dňu advokácie, aby sme my všetci, naše spoločenstvo advokátov, od budúceho roka boli silnejší a viac chránení.

Panagiotis Perakis

Predseda Rady advokátskych komôr Európy (CCBE)

Najčítanejšie