Bulletin slovenskej advokácie

Prezident Slovenskej notárskej komory JUDr. Miroslav Gregor k 33. výročiu slobodnej a nezávislej advokácie na Slovensku

Rád by som v úvode príspevku vyjadril podporu, úctu a spolupatričnosť v súvislosti nielen s Vašim tohtoročným 33.výročím, ale s celým úsilím počas  predchádzajúcich desaťročí od obnovenia slobodnej a nezávislej advokácie na Slovensku.

Som oprávnene hrdý na to, že Slovensko si vybudovalo na domácej i zahraničnej scéne rešpekt a úctu tak k právnemu stavu, ako aj k tým, ktorí k nemu významnou mierou prispievajú. Medzi  inštitúcie, podieľajúce sa na hájení práv a záujmov  fyzických a právnických osôb nepochybne patria   Slovenská advokátska komora a Notárska komora Slovenskej republiky. Obe tieto stavovské  inštitúcie dohliadajú na dodržiavanie a správne uplatňovanie  zákona, upozorňujú a podieľajú sa na úpravách tých jeho častí, ktoré predstavujú nedostatočnú ochranu práv občana. V tomto duchu podporujú i výchovu  nových generácií.

Počas 33 rokov pôsobenia nezávislej advokácie a notárskeho stavu pribudli desiatky členov oboch našich  komôr.  Laicky možno povedať, že profesionálne a nezávislé povolanie advokáta v mnohom závisí od rovnako nezávislého, slobodného a profesionálneho prístupu  notárskeho stavu k výkonu svojej činnosti.

Rád by som  vyzdvihol doterajšiu úspešnú spoluprácu našich stavovských komôr a vyjadril želanie, ktoré je zároveň presvedčením, že predchádzajúce roky predznamenali ešte užšiu spoluprácu pri výkone našich slobodných povolaní do budúcnosti, s  vedomím, že sloboda prináša nielen práva, ale predovšetkým zodpovednosť a záväzok za stav advokácie i notárstva.

JUDr. Miroslav Gregor

prezident Slovenskej notárskej komory

Najčítanejšie