Bulletin slovenskej advokácie

Spoločné vyhlásenie ČAK a SAK k množiacim sa prípadom kriminalizácie výkonu advokácie

Dňa 20. júna 2022 Predsedníctva České advokátní komory (ČAK) a Slovenskej advokátskej komory (SAK) na spoločnom zasadnutí v Prahe prerokovali množiace sa prípady kriminalizácie výkonu poskytovania právnych služieb, vrátane zneužívania operatívnej techniky na zisťovanie informácií, ktoré sú predmetom zákonnej mlčanlivosti advokáta.

Českí a slovenskí kolegovia si v tejto súvislosti vyjadrili vzájomnú solidaritu a plnú podporu všetkým advokátkam a advokátom, ktorí sa poctivým výkonom svojho povolania usilujú o dôslednú ochranu princípov právneho štátu.

Zástupcovia českej a slovenskej advokácie sa zhodujú v tom, že nie je možné podceňovať žiadne signály vedúce vo svojich dôsledkoch až k nabúravaniu princípov právneho štátu. Ochrana nezávislého výkonu advokácie a ochrana mlčanlivosti advokáta tvorí neoddeliteľnú súčasť práva na spravodlivý proces, ktorý je pilierom existencie každého právneho štátu.

V Prahe, dňa 20. júna 2022

Najčítanejšie