Bulletin slovenskej advokácie

Úvodník BSA 01/2024

Milé kolegyne, milí kolegovia,

pred viac ako dvomi dekádami rokov som so zatajeným dychom a hrdo prebral absolventský diplom na právnickej fakulte. Ešte koncom roka 2022 som so zatajeným dychom otvoril prvýkrát aplikáciu umelej inteligencie Chat GPT a – už rozumiem, prečo je taká dôležitá pre budúcnosť advokácie.

Táto aplikácia umelej inteligencie zobrala svet „útokom“. Nezastaviteľne ovplyvňuje všetky profesie. Prirovnajme to k míľnikom, keď do advokácie vstúpili počítače, internet a elektronická komunikácia.

Som fascinovaný jednoduchosťou, ako sa s Chat GPT pracuje. Je niečo ako výkonný asistent. Robí rešerše, vyhľadáva informácie, zostavuje grafy, prekladá, kontroluje text. A to je iba tou najjednoduchšou ukážkou toho, čo dokáže umelá inteligencia!

Podobné aplikácie ponúkajú aj iné technologické giganty, takže môžete pracovať s Bardom, alebo využívať prvky AI integrované v prehliadačoch.

Samotné aplikácie umelej inteligencie majú predsa len niekoľko výnimočných znakov. Jedným z nich je rýchlosť, ako prenikajú do bežnej advokátskej praxe. A to aj na Slovensku.

Druhým charakteristickým znakom pre umelú inteligenciu je hĺbka jej vplyvu na advokáta a jeho prácu, ako aj na advokáciu ako celok. Sme na začiatku tohto procesu a nepoznáme ešte odpoveď na otázku, ako pevne bude umelá inteligencia spojená s výkonom advokácie. Dostupné nástroje zatiaľ iba naznačujú svoj potenciál.

Bude umelá inteligencia písať podania za advokáta? Nahradí advokátskych koncipientov?

To sú legitímne otázky, ktoré sa pýta stále viac a viac advokátov. Sú dôležité pre celú našu budúcnosť. Preto je kľúčové pozorne a aktívne sledovať rozvoj umelej inteligencie a jej vplyv na advokáciu.

Legislatívny vývoj na úrovni Európskej únie by mal tento rok vyústiť do prvej svetovej regulácie niektorých systémov umelej inteligencie. Zároveň zameriavame pozornosť aj na špecifickú úpravu, odporúčania a dobrú prax spojenú s používaním AI v advokácii v iných krajinách Európy a v USA. Veľmi dôležitým zdrojom poznatkov a odporúčaní pre aplikáciu umelej inteligencie do advokátskej rutiny sú dokumenty pripravené na pôde CCBE.

Naše zistenia sme v minulom roku aktívne zdieľali na rôznych odborných fórach organizovaných Slovenskou advokátskou komorou a aj na stretnutí s Českou advokátskou komorou. Pre kolegov sme organizovali aj praktické semináre s názornými ukážkami používania Chat GPT v advokátskej praxi.

Tento rok očakávame na európskej úrovni schválenie AI Aktu a širšiu diskusiu k návrhu smernice o mimozmluvnej zodpovednosti za škodu spôsobenú umelou inteligenciou.

Vo vzťahu k advokátskej umelej inteligencii pripravíme pozičný dokument SAK, plánujeme ďalšie vzdelávacie aktivity k právnym aspektom AI a praktické semináre o bezpečnom používaní Chat GPT a podobných nástrojov.

Predpokladáme, že sa objavia špecifické riešenia a služby pre advokátov využívajúce umelú inteligenciu. Budeme to sledovať a prinášať naše zistenia, odporúčania a podnety do širšej diskusie s členmi.

Beriem túto tému vážne a zodpovedne a som presvedčený, že advokácii svedčí plávať stredným prúdom technologického pokroku. Na jednej strane nemôžeme zatvárať oči pred technologickými novinkami. Na druhej strane, ak by sme chceli byť technologickým lídrom, môže to znamenať riziko pre výkon advokácie.

Aj vo vzťahu k technologickým novinkám totiž platí, že každý advokát musí vždy myslieť na svoju nezávislosť, odbornosť a dôvernosť klientskej komunikácie. A to z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska.

Vážení kolegovia, vaše skúsenosti, odporúčania a návrhy sú v tomto procese stále dôležitejšie, a preto vám ďakujem, že prispievate do diskusie.

JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD., LL.M.

člen Predsedníctva SAK

predseda pracovnej skupiny pre elektronizáciu advokácie

Najčítanejšie