Bulletin slovenskej advokácie

Úvodník BSA 02/2024

Milé kolegyne, milí kolegovia,

so Zuzkou Čížovou prednášame čerstvo zapísaným koncipientom na úvodných etických seminároch a práve Zuzka sa venuje časti o histórii advokácie. Priznám sa, že ich vtedy pozorujem. Záujem o históriu, myslím o konkrétne obdobia dejín, osobnosti štátnikov, panovníkov, obľúbení autori literatúry faktu sa menia vekom, či povedzme časom a vlastným prežívaním sociálnej reality. Občas ma straší to povestné „dejiny sa opakujú“. A občas, napriek diskutovanej zmene paradigmy, aj nie.

V 50-tych rokoch aj neskôr v období normalizácie si advokácia prešla krušnými chvíľami. Práve o tomto období hovorí doktor Detvai v knihe Advokácia v spomienkach advokátov ako o období, na ktoré by chcel zabudnúť. Pospomínal krátko a nečíta sa to úsmevne ako príhody z advokátskych poradní (tie mám však radšej naživo). Podstatné je ale nezabudnúť. Na žiadne z období, ba ani na to, keď bola obžaloba súčasťou obhajoby, formovalo to, čím dnes sme ako stav, hodnotovo a čím, naopak, nechceme byť. Vlastné politické názory môžeme mať rôzne a je fakt, že o nich vieme náruživo a najmä dlho diskutovať (v lepšom prípade), ale podstatné je, aby si komora ako stavovská organizácia zachovala svoju apolitickosť a vždy kládla dôrazný odpor (a pokojne aj ten partizánsky ako z môjho obľúbeného úvodníka Petra Štrpku v čísle 10/2021) čo i len pri najmenšom náznaku zásahu do nezávislosti a slobody advokácie.

Mimochodom, musím aspoň takto, málo sa o tom hovorí a pritom veľká vďaka a ocenenie patrí všetkým z komisie pre históriu advokácie, obzvlášť Petrovi Kerecmanovi, aj vďaka ktorému máme napríklad knihu o prvých ženách v advokácii a mnohé iné knihy – o nás, pre nás, ktoré však nestíham ani len prečítať popri práci tak svižne ako ich doktor Kerecman publikuje.

Sú rôzne legendy o tom, kedy, z koho podnetu či vďaka komu začala advokátska komora organizovať pri príležitosti Dňa advokácie bezplatné právne poradenstvo pre občanov. Môžem smelo napísať, že je to už naše tradičné podujatie. Iba Covid nám neumožnil bezprostredný sociálny kontakt s ľuďmi, ktorí sú frustrovaní dobou, pocitom krivdy, mašinériou orgánov, občas vlastnými rodinami, či (ne)priateľmi všehodruhu a (nezriedka) pozemkovými úpravami. Viem to pochopiť. Viem že od kolegov to často vyžaduje veľkú mieru empatie a trpezlivosti, keď je to takýto nápor. Ale viem aj to, že ľuďom, ktorí prídu veľmi pomôže aspoň základné nasmerovanie v tom, aké majú práva, základný rozbor ich problému…

Aj tento rok 24. apríla 2024 budeme my, advokáti, poskytovať bezplatné právne poradenstvo v 18 mestách Slovenska od 9.00 do 14.00 hod. Minulý rok sa zúčastnilo na tomto projekte 120 členov advokátskej komory a (po)radili skoro 700 občanom. Myslím si, že tento rok to nebude menej, ohlasy sú vždy pozitívne na oboch stranách. Najmä verím, že tí, ktorí dosiaľ nemali možnosť stretnúť sa s advokátom, či mali predsudky typicky z kategórie cena/reálny, prínos, pochopia zmysel pomoci od profesionála.

Trochu si potom vydýchneme a hádam sa 26. apríla 2024 vidím s Vami v Košiciach na galavečere Slovenskej advokátskej komory, aby sme ocenili našich kolegov za celoživotný prínos advokácii noblesne, v gala, ale aj zvesela. Je tak málo príležitostí stretnúť sa osobne a je nás tak veľa, že si idem asi zas prečítať čo to o tých advokátskych poradniach. Alebo viem, ku koho stolu si v Košiciach sadnúť, ak to chcem (bárs aj opäť) počuť bez jazykovej cenzúry a nekorektne vo všetkých smeroch.

Alexandra Čižmáriková
Podpredsedníčka SAK

Najčítanejšie