Bulletin slovenskej advokácie

Úvodník BSA 04/2023

Milý advokátsky stav (advokátky, koncipientky, advokáti, koncipienti),

Bulletin v úvodníku čísla 12/21 písal o potrebe opraviť náš historický advokátsky (sväto)stánok – K(olársku) 4. Kto čítal, čítal príkladmo aj to, v akých priestoroch núdzovo hostili predposledný predseda komory s predsedami revíznej a disciplinárnej komisie Benátsku komisiu pri ochrane Vašej (advokátskej) nezávislosti od štátu! Po roku a pol intenzívnych príprav máme projektovú dokumentáciu rekonštrukcie K4 – táto je spolu s architektonickou štúdiou uverejnená na komorovom webe – a na spadnutie stavebné povolenie. Ak si nájdete čas uvidíte, že historický odkaz sme zachovali a meníme funkcionalitu na súčasné a budúce potreby stavu. Áno, bude to stáť peniaze, áno, reakcie sú a budú rôzne, veď koľko advokátov toľko názorov. Ak ale potrebujeme inštitúciu na ochranu práv našich a našich klientov – viď útoky počnúc bývalou ministerkou spravodlivosti na nezávislosť nášho stavu až po poslanca NRSR na vytvorenie nekontrolovateľnej plejády živnostníkov poskytujúcich právne služby – tak moderný stánok je nevyhnutný pre existenciu nezávislého advokátskeho stavu.

Sme rôzni a rôzne sa nám v rôznych obdobiach a na rôznych miestach Slovenska darí, ale keď sa stretneme, máme vždy spoločné témy, lebo poznáme zákulisné problémy nášho remesla. Jednoducho, vždy máme o čom. Pisateľ úvodníku je nadšencom stavovských vecí a (zmyslu) advokácie ako takej a verí, že advokátky a advokáti, veľké a malé kancelárie, bez ohľadu na kút Slovenska a každý podľa svojich možností, väčšinovo nájdeme chuť sa podieľať akýmkoľvek príspevkom na modernizácii K4. Nielen kvôli nákladom (komora to zvládne, aj keď by ste jej zásadne uľavili a nechali financie na modernizovanie iných činností komory zlepšujúcich aj Vaše podnikanie), ale pre to, aby sme sami sebe/štátu/komukoľvek dokázali, že sa vieme spojiť pre vec nášho remesla…. a spoluvytvárali budúcnosť stavu už teraz.

Predsedníctvo v krátkom čase vytvorí transparentné ponuky pre rôzne možnosti podpory rekonštrukcie nášho stánku a určite nájde riešenia, aby každá podpora bola pre hrdosť budúcich generácii na tú našu (ako my na tvorcov K4 spred 40 rokov) viditeľne zaznamenaná.

Pri písaní tohto úvodníku sa teším, ako v modernej K4 budú nielen prednášky, skúšky, disciplinárky, zasadnutia komisií, nadácie, rozhodcovského súdu etc., ale ako v nej budete či už noblesne alebo veselo, vážne alebo rozpustilo debatovať v kreslách pri káve, lebo keď pozerám na architektonickú štúdiu a na energiu, ktorú vkladajú do hry všetci zúčastnení, mám pocit, že budova bude pozývať na stretnutia. A o tieto stretnutia (a vybudovania ihriska pre ne) podporujúce naše spoločné povedomie, kultúru a hrdosť, by nám všetkým mohlo ísť v neposlednom rade.

Milé čitateľky, milí čitatelia, užite zvyšok dovoleniek a leta, snáď aj pri čítaní Bulletinu. Časopis Vám ponúka nielen jurisprudenčné odkazy na možné riešenia problémov klientov, ale ako vždy aj teraz drží palce pri spustení poprázdninového chaosu a ochrane práv a právom chránených záujmoch Vašich klientov (prosím, nezabudnime byť k sebe aj pri výkone advokácie korektní, právo na fair proces má každý klient každého advokáta na každej strane stola).

Do skorého videnia.

Mgr. Richard Karkó

člen predsedníctva SAK

Najčítanejšie