——————————————————————————————————————————————————
4
Chcem prispieť k tomu, aby bola advokácia v spoločnosti vnímaná ako rešpektovaná profesia
JUDr.Matej Marhavý
6
Premlčanie pri strate výhody splátok v spotrebiteľských vzťahoch
JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M.
7 NEPREHLIADNITE
Zmena poplatkovej politiky
v súvislosti s plastovým preukazom advokáta s čipom a certifikátmi
——————————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————————————
8 (Ne)možnosť dvojitého potrestania advokátov a prokurátorov
Mgr. Šimon Bleho
12 Právo orgánov činných v trestnom konaní stíhať
a právo každého nebyť nezákonne stíhaný
JUDr. Stanislav Sojka, PhD.
16 K odporovateľnosti súdom schválenej dohody o vyporiadaní BSM
doc. JUDr.Peter Molnár, PhD., JUDr. Miroslava Kušníriková, PhD.
23 Ne/zákonnosť vznesených obvinení
a perspektíva uplatňovania náhrady škody
JUDr. Ivana Mokrá
32 Účinky dohody o vyporiadaní bezpodielového
spoluvlastníctva manželov v katastrálnej praxi
JUDr. Lucia Filagová
40 Právna otázka relevantná v dovolacom konaní v zmysle §421 CSP
42 Hodinová sadzba odmeny za právne služby advokáta
ako nekalá zmluvná podmienka
——————————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————————————
45 Oznámenie SAK o povinných platbách advokátov
46 Správy a udalosti
48 Zo zasadnutí Predsedníctva SAK
49 Pýta(j)te sa predsedníctva
50 Koncipientske okienko
52 Úprava zovňajšku advokáta na súdnom pojednávaní
54 Novoročné stretnutie právnikov
56 LAWYEREX: Advokáti na zahraničných stážach
57 Povinnosť mlčanlivosti advokáta – používanie označenia advokát
60 Výber z aktuálneho diania na európskej a medzinárodnej úrovni
——————————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————————————
70
63 Decízne systémy
JUDr. Jana Mitterpachová, PhD.
64 Sedemdesiat rokov od tragickej smrti advokáta Vladimíra Clementisa

  1. časť
    JUDr. Peter Kerecman, PhD.
    67 Blahoželanie JUDr. Bartolomejovi Kaščákovi k životnému jubileu