Юристи для України (Advokáti pre Ukrajinu)

(SK) Nadácia slovenskej advokácie ponúka advokátkam a advokátom, koncipientkam a koncipientom z Ukrajiny, ktorí sa aktuálne nachádzajú v dôsledku vojnového konfliktu na území Slovenskej republiky, možnosť absolvovať mesačnú stáž v rámci slovenských advokátskych kancelárií alebo organizácií zapojených do pomoci ukrajinským občanom.

Obsahové naplnenie stáže bude realizovať kancelária, ktorá prijme stážistu. Účastníkov do advokátskych kancelárií umiestňuje organizátor. Účastník môže sám navrhnúť advokátsku kanceláriu, ktorá by bola ochotná prijať ho na stáž.

Nadácia poskytne stážistovi finančný príspevok na čiastočné pokrytie nákladov vo výške 500 EUR. (Nárok odídenca na dávku v hmotnej núdzi sa nevylučuje s poskytovaním finančného príspevku).

Prihlasovať sa môžete e-mailom na pomoc@sak.sk zaslaním nasledovných dokumentov:

  • Potvrdenie o zápise v Ukrajinskej národnej advokátske komore (vygenerované z elektronického registra UNRA)
  • Štruktúrovaný životopis v ukrajinskom jazyku a prípadne v ďalšom jazyku, ktorý žiadateľ ovláda
  • Kópia dokladu o tolerovanom pobyte s označením „ODÍDENEC“ alebo „DOČASNÉ ÚTOČISKO“


Podmienkou účasti je absolvovanie osobného pohovoru so zástupcami Nadácie alebo Slovenskej advokátskej komory a uzatvorenie dohody o odbornej stáži.

(UA) Фонд  словацької адвокатури пропонує адвокатам, адвокатесам та помічникам адвокатів з України, які нині перебувають на території Словацької Республіки внаслідок військового конфлікту, можливість пройти місячне стажування у словацьких юридичних фірмах чи організаціях, які займаються наданням допомоги громадянам України.

Стажування буде реалізовано юридичною фірмою, яка прийме стажиста.  Розподіл учасників до юридичних фірм буде здійснено організатором. Учасник може самостійно запропонувати юридичну фірму, яка готова його прийняти на стажування.

Фонд надасть стажистам фінансову підтримку у розмірі 500 євро для часткового покриття видатків. (Фінансова підтримка не виключає право на допомогу з матеріальних труднощів).

Ви можете подати заявку, надіславши наступні документи електронною поштою на адресу pomoc@sak.sk:

  • Підтвердження запису в Єдиному реєстрі адвокатів України (генерується з електронного реєстру НААУ)
  • Структуроване резюме українською та, можливо, іншою мовою, якою Ви володієте
  • Копія документа про дозвіл на перебування з позначкою „Odídenec“ або „Dočasné útočisko“

Умовою участі є проходження особистої співбесіди з представниками Фонду словацької адвокатури та укладання договору про стажування.