Kontakty

Nadácia slovenskej advokácie

Kolárska 6148/4
813 42 Bratislava – Staré Mesto
tel: 02/204 227 42
e-mail: office@sak.sk

Bankové spojenie

IČO: 30789630
IBAN: SK76 0200 0000 0015 8667 0259
BANKA: Všeobecná úverová banka, a.s.

Kontaktné údaje

cizmarikova@sak.sk
+421 905 838 541