Podpora študentov práva

Jedným z našich cieľov je poskytovať dostupnú právnu pomoc (Pro Bono) osobám, ktoré si to z finančných dôvodov nemôžu dovoliť.

Do našich projektov zapájame aj študentov vyšších ročníkov práva, ktorí sa týmto spôsobom prepájajú možno s ich budúcou profesionálnou inštitúciou (Slovenská advokátska komora), zapájajú sa do dobrovoľníckej činnosti na pomoc vlastnej komunite a majú možnosť prakticky si overiť svoje nadobudnuté zručnosti. Takto sa spája charita s praktickým overovaním už nadobudnutých znalostí študentov práva.

Nadobudnuté skúsenosti môžu študentom práva zároveň pomôcť aj pri hľadaní ich budúceho zamestnania, pretože okrem praktického výkonu práva, získavajú aj sociálne skúsenosti, prehlbujú si zručnosti vo vyhľadávaní informácií ako aj v písaní právnych dokumentov.

„Za týmto účelom podporujeme aj vytváranie debatných krúžkov, kde sa nastolené právne problémy analyzujú a navrhujú najlepšie možné riešenia.“

Ak si oddaný tejto myšlienke, ochotný urobiť niečo pre svoju komunitu a zároveň si pripravený získať cenné skúsenosti všetko pod dohľadom skúsených advokátov spolupracujúcich s nadáciou, neváhaj a napíš nám!