Pomoc rodinám v núdzi

„Vedeli ste, že podľa odhadov Úsmev ako dar je 20% detí v centrách pre deti a rodiny (detských domovoch) práve z tohto dôvodu? Hoci by niektoré nemuseli. Problémy sa dajú vyriešiť za pomoci koordinátorov, sociálnych pracovníkov, psychológov, ale aj advokátov. Pro bono. Pro Familia.“