Bezplatná právna pomoc

Pomáhame rodinám, ktoré čelia hrozbe rozdelenia, odňatiu dieťaťa či problémoch mladých dospelých, ktorí sa usilujú osamostatniť. Advokáti pomáhajú… Aby rodina zostala spolu… Aby deti neodňali rodičom, iba preto, že sú v núdzi, sociálnej či finančnej.

„Vedeli ste, že podľa odhadov Úsmev ako dar je 20% detí v centrách pre deti a rodiny (detských domovoch) práve z tohto dôvodu? Hoci by niektoré nemuseli. Problémy sa dajú vyriešiť za pomoci koordinátorov, sociálnych pracovníkov, psychológov, ale aj advokátov. Pro bono. Pro Familia.“

Spoločnosť priateľov detí z detských domov Úsmev ako dar je najstaršou a najväčšou mimovládnou organizáciou pôsobiacou v oblasti náhradnej starostlivosti a pomoci ohrozeným rodinám na Slovensku a my vidíme zmysel v tom napĺňať obsah pojmu právna pomoc práve v spolupráci s nimi. Aby rodina zostala spolu. Advokáti, koncipienti, zapojte sa do tohto projektu nadácie prostredníctvom svojej praxe kdekoľvek na Slovensku! Môžete tak podporiť svoj región. Neváhajte a napíšte nám! Na spoluprácu s Vami sa tešíme.