Darujte 2%

Podporte nás 2% zo svojich daní

Darovaním 2% z Vašich daní podporíte činnosť nadácie. ĎAKUJEME!

Identifikačné údaje nadácie:
Nadácia slovenskej advokácie

Sídlo:
Kolárska 6148/4, 813 42 Bratislava – Staré Mesto

IČO: 30789630

Bankové spojenie:
IBAN: SK76 0200 0000 0015 8667 0259,
BANKA: Všeobecná úverová banka, a.s.