Hygienické potreby pre deti zo sociálne slabších rodín

Dňa 10.06.2020 sme odovzdali Spoločnosti priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar, 100 ks sprchových šampónov v 300 ml balení, 70 ks tekutého mydla v 500 ml balení, 70 ks zubných kefiek a 70 ks zubnej pasty, ktoré našej nadácii darovala spoločnosť dm drogerie markt s.r.o. Za nadáciu dar odovzdali JUDr. Kvetoslava Živčáková a Mgr. Ján Kutan

Najčítanejšie