Mikuláš pre 200 detí z detského domova Veľké Kapušany

Dňa 08.12.2020 naša nadácia odovzdala Spoločnosti priateľov detí z detských domovov ÚSMEV AKO DAR Mikulášske dobroty pre 200 detí z detského domova vo Veľkých Kapušanoch. Ďakujeme všetkým, ktorí sa spolupodieľali na realizácii tejto milej udalosti prostredníctvom finančných príspevkov.

Veríme, že deti budú mať minimálne takú radosť, akú sme mali my v nadácii, keď sme “Mikuláša” pripravovali na odovzdanie.

Sladké potešenie za nadáciu odovzdala JUDr. KVETOSLAVA ZIVCAKOVA, členka Správnej rady.

Najčítanejšie