Výročná správa Nadácie slovenskej advokácie

Nadácia slovenskej advokácie predkladá výročnú správu za rok 2022, ktorá sumarizuje aktivity nadácie, príspevky a poskytnuté dary. Činnosť Nadácie slovenskej advokácie v roku 2022 vo veľkej miere ovplyvnil najmä vojnový konflikt na Ukrajine. Okrem toho sa nadácia venovala aj menším projektom najmä pre deti v núdzi.

Na transparentný účet bolo pripísaných spolu 32 280 eur od darcov fyzických osôb, resp. právnických osôb na verejnú výzvu nadácie zverejnenú prostredníctvom sociálnych sietí, newslettera advokátom alebo prostredníctvom jednotlivých členov Slovenskej advokátskej komory.

ĎAKUJEME!

Najčítanejšie