O SAK

Výber z aktualít

Výber z Bulletinu

Alexandra Čižmáriková

justitia
Repeat Grid 5
documents

Rozhodcovský súd SAK

Efektívne a spravodlivé riešenie obchodných sporov podľa moderných pravidiel. Il nihil at numus. Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipisicng nueve con sabrosura. Il nihil at numus. Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipisicng nueve con sabrosura. Il nihil at numus. Lorem ipsum. Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipisicng nueve con sabrosura. Il nihil at numus, dolor sit amet conihil at numus.

Nadácia SAK

Efektívne a spravodlivé riešenie obchodných sporov podľa moderných pravidiel. Il nihil at numus. Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipisicng nueve con sabrosura. Il nihil at numus. Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipisicng nueve con sabrosura. Il nihil at numus. Lorem ipsum. Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipisicng nueve con sabrosura. Il nihil at numus, dolor sit amet conihil at numus.

portrait-of-group
Repeat Grid 4

Slovenská advokátska komora (SAK)

Slovenská advokátska komora je nezávislá samosprávna stavovská organizácia, združujúca viac ako 5600 advokátov a 2500 advokátskych koncipientov. Advokácia pomáha uskutočňovať ústavné právo občanov na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy občanov a právnických osôb v súlade s Ústavou SR a zákonmi. Úlohy advokácie plnia advokáti najmä tým, že obhajujú občanov v trestnom konaní, zastupujú občanov a právnické osoby pred súdmi, štátnymi orgánmi a inými právnymi subjektami, spisujú listiny, poskytujú právne rady a spracúvajú právne rozbory.

Sem vložte text nadpisu

Sem vložte text nadpisu

Sem vložte text nadpisu

Sem vložte text nadpisu

Sem vložte text nadpisu

Sem vložte text nadpisu

Sem vložte text nadpisu

Sem vložte text nadpisu

Sem vložte text nadpisu