Advokátske predpisy

Advokátske predpisy

Typ Názov Názov súboru Veľkosť
Predpisy slovenskej advokácie 1.1.2023
Predpisy_SAK_k_1_1_2023.pdf7 MB
Zákon o advokácii
A_Zakon_o_advokacii_2021.pdf394 KB
Advokátsky poriadok
C_Advokatsky_poriadok_2021.pdf168 KB
Odmeny a náhrady advokátov
B_Odmeny_a_nahrady_2021.pdf111 KB
Volebný poriadok
G_Volebny_poriadok_2021.pdf57 KB
Organizačný poriadok
F_Organizacny_poriadok_2021.pdf104 KB
Rokovací poriadok
E_Rokovaci_poriadok_2021.pdf56 KB
Disciplinárny poriadok
D_Disciplinarny_poriadok_2021.pdf141 KB
Práva a povinnosti advokátov vo vzťahu ku klientom a ku komore
I-01_Uznesenia_PSAK_Prava_a_povinnosti_ku_klientom_a_komore_2021.pdf255 KB
Konferencia
H_Uznesenia_konferencie_2021.pdf84 KB
Zmierovacie konanie
I-05_Uznesenia_PSAK_Zmierovacie_konanie_2021.pdf57 KB
Odborné zamerania advokátskych kancelárií
I-04_Uznesenia_PSAK_Odborne_zamerania_AK_2021.pdf53 KB
Informačná povinnosť hosťujúceho euroadvokáta
I-03_Uznesenia_PSAK_Informacna_povinnost_host_euroadvokata_2021.pdf42 KB
Úprava povinností týkajúcich sa úhrad advokátov komore
I-02_Uznesenia_PSAK_Uhrady_komore_2021.pdf83 KB
Skúšobný poriadok
vestnik_76-2022_WEB-4.pdf464 KB
Náležitosti výkonu praxe advokátskych koncipientov
I-06_Uznesenia_PSAK_Prax_advokatskych_koncipientov_2021.pdf167 KB
Skúšobný poriadok 2022
vestnik_76-2022_WEB-4-1.pdf464 KB
Poradné orgány komory
I-08_Uznesenia_PSAK_Poradne_organy_2021.pdf90 KB
Symboly Slovenskej advokátskej komory
I-12_Uznesenia_PSAK_Symboly_SAK_2021.pdf774 KB
Postup v krízovej situácii
I-11_Uznesenia_PSAK_Postup_v_krizovej_situacii_2021.pdf46 KB
Náhrady a odmeny advokátov hradené komorou
I-09_Uznesenia_PSAK_Nahrady_a_odmeny_hradene_komorou_2021.pdf54 KB
Odporúčacie uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory
I-14_Uznesenia_PSAK_Odporucacie_uznesenia_PSAK_2021.pdf3 MB
Uznesenia konferencie advokátov
I-13_Uznesenia_PSAK_Konferencia_2021.pdf62 KB
Stanovisko k sankčným zoznamom
sankcne_zoznamy_a_advokacia.pdf402 KB
Predpisy slovenskej advokácie 11.6.2021
Predpisy_SAK_k_11-06-2021.pdf5 MB
Pozičný dokument
J_Pozicny_dokument_SAK_2021.pdf117 KB