Predseda SAK na slávnostom zhromaždení Slovenskej komory audítorov

Predseda SAK Martin Puchalla prijal pozvanie na slávnostné Zhromaždenie Slovenskej komory audítorov (SKAU). Kolegyniam a kolegom audítorom zablahoželal k 30 rokom fungovania ich komory. V mene advokátskeho stavu zaželal SKAU veľa úspechov pri zvyšovaní dôveryhodnosti podnikateľského prostredia prostredníctvom profesionálneho výkonu štatutárneho auditu.

M. Puchalla (na fotografii s prezidentom SKAU Milanom Mozolákom) v príhovore tiež vyzval na vzájomnú spoluprácu pri presadzovaní hodnôt právneho štátu a predvídateľnej regulácie podnikateľského a právneho prostredia.

Najčítanejšie