Akcionárske spory v rozhodcovskom konaní – prednáška Filipa Borasa

Rozhodcovský súd Slovenskej advokátskej komory Vás srdečne pozýva na prednášku
pána Filipa Borasa, právnika s rakúskou a newyorskou právnou kvalifikáciou a s významnými
skúsenosťami s medzinárodnými arbitrážnymi konaniami s presahom na juhovýchodnú
Európu.

Pán Boras sa v prednáške sústredí na prípadové štúdie z oblasti významných akcionárskych
sporov v Rakúsku a na vzťahy medzi rozhodcovským senátom a všeobecnými súdmi.
Prednáška bude v anglickom jazyku bez tlmočenia.

Bližšie informácie sú v priloženej pozvánke.

Na prednášku je možné sa bezplatne prihlásiť na e-mailovej adrese rssak@sak.sk

Ďakujeme pánovi Filipovi Borasovi za výbornú prednášku o akcionárskych sporoch v rozhodcovskom konaní a všetkým účastníkom za vynikajúcu diskusiu!

Najčítanejšie