Zahraniční hostia na pôde RS SAK – pozvánka na prednášku pána M. Schiefferla

Rozhodcovský súd Slovenskej advokátskej komory pozýva na prednášku pána Markusa Schiefferla (Viedeň) na tému „Úloha judikatúry všeobecných súdov pri formovaní rozhodcovského konania” (How state court case law shapes the arbitration process).

Prednáška pána Schifferla je pokračovaním v pravidelných prednáškových cykloch organizovaných na pôde SAK od začiatku roka 2017, na ktoré pozývame významných zahraničných hostí z oblasti súkromnej arbitráže s cieľom obohacovať domácu odbornú diskusiu o rozhodcovskom konaní.

Prednáška s diskusiou v trvaní približne 1,5 hodiny sa uskutoční 29. mája 2019 o 16.00 v sídle SAK na Kolárskej ulici v Bratislave. Prednáška bude v anglickom jazyku bez tlmočenia.

Podmienkou účasti, ktorá je bezplatná, je prihlásenie na e-mailovej adrese rssak@sak.sk.

Tešíme sa na stretnutie.

Najčítanejšie