AmCham/RS SAK WEBINÁR o korporátnej arbitráži – ZÁZNAM

Ďakujeme AmCham Slovakia sa vybornú spoluprácu pri spoluorganizovaní webinára o rozhodcovskom konaní s osobitným zameraním na nové pravidlá RS SAK pre korporátnu arbitráž. Prednáška rozhodcov RS SAK JUDr. Miriam Galandovej, LL.M a doc. JUDr. Kristiána Csacha, PhD., LL.M. predstavuje obšírny teoretický i praktický úvod do nových pravidiel pre efektívnejšie riešenie korporátnych sporov prostredníctvom rozhodcovského konania.

Pre všetkých, ktorí ste sa webinára nemohli alebo nestihli zúčastniť, záznam je prístupný na webovej stránke AmCham Slovakia.

Najčítanejšie