Nová etapa rozvoja RS SAK (noví členovia predsedníctva)

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Rozhodcovský súd Slovenskej advokátskej komory je naším úspešným projektom, ktorý prispieva k rozvoju proarbitrážneho prostredia v SR. K znovuobnoveniu jeho činnosti došlo v roku 2016. Predsedníctvo SAK vtedy schválilo nové moderné pravidlá a súd sa začal pomaly ale isto udomácňovať v právnej praxi. Dnes ide o etablovanú inštitúciu, ktorá sa teší dobrému renomé medzi advokátmi, obchodnými spoločnosťami a domácimi i zahraničnými partnermi.

Úspech tohto projektu by nikdy nebol možný bez osobného vkladu viacerých našich kolegýň a kolegov, ktorí mu za posledných viac ak osem rokov venovali obrovské množstvo energie v rámci ich pro bono aktivít pre komoru. Ide najmä o predsedu súdu Karola Šišku a členov predsedníctva súdu Martina Magála a Romana Prekopa.

Toto trojčlenné Predsedníctvo RS SAK oživilo celý projekt, pomohlo mu riadne sa etablovať, a okrem bežnej činnosti pri riadení súdu odviedli obrovský kus práce pre osvetové aktivity v prospech obchodnej arbitráže. V mene Slovenskej advokátskej komory im chceme za ich úsilie, čas a výborné výsledky úprimne poďakovať.

Karol Šiška, Martin Magál a Roman Prekop nás ešte v priebehu minulého kalendárneho roka informovali o ich pláne postupne ukončiť pôsobenie vo vedení Rozhodcovského súdu SAK a poskytnúť priestor na riadenie rozvoja súdu novým kolegyniam a kolegom.

Po zodpovednom zvážení, a aj na základe odporučení kolegov z vedenia súdu, Predsedníctvo SAK na aprílovom zasadnutí zvolilo s účinnosťou od mája nové trojčlenné Predsedníctvo RS SAK. Novým predsedom sa stal JUDr. Ľudovít Mičinský, MCIArb. – doterajší rozhodca RS SAK, ktorý bol zároveň ako riadny člen Predsedníctva SAK poverený agendou súdu. Za ďalších členov Predsedníctva RS SAK bola zvolená JUDr. Ing. Miriam Galandová, LL.M. (podpredsedníčka súdu) a JUDr. Miroslav Németh.

Novému vedeniu súdu želáme čo najviac úspechov v ďalšom napredovaní tejto inštitúcie. Noví členovia predsedníctva sú rovnako ako ich predchodcovia skúsení odborníci s vysokou mierou reputácie v prostredí domácej i medzinárodnej obchodnej arbitráže. Všetci traja stáli pri obnove súdu v roku 2016, podieľali sa na modernizácii pravidiel súdu a prednáškovej či publikačnej činnosti. Považujeme ich za garanciu kontinuity v správnom nastavení nášho súdu a úprimne im želáme veľa energie do jeho ďalšieho dynamického rozvoja.

JUDr. Martin Puchalla, PhD.
predseda SAK

Foto SAK: 20. mája 2024, stretnutie rozhodcov RS SAK s členmi pôvodného a nového predsedníctva súdu, za účasti podpredsedu SAK Ondreja Laciaka

Najčítanejšie