Pozvánka na prednášku: ROZHODCOVSKÉ KONANIE – VÝVOJ DOMÁCEJ JUDIKATÚRY A POHĽAD Z ČR

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Predsedníctvo Rozhodcovského súdu SAK Vás srdečne pozýva na prednášku „Rozhodcovské konanie – vývoj domácej judikatúry a pohľad z ČR“, ktorá sa uskutoční v priestoroch SAK na Kolárskej ulici v Bratislave dňa 11. novembra od 12:30 do 14.30 hod.

Pozvanie na prednáškové podujatie spojené s diskusiou prijali vzácni hostia:

  • podpredsedníčka Najvyššieho súdu SR JUDr. Andrea Moravčíková, PhD., ktorá bude prednášať na tému vývoj judikatúry Najvyššieho súdu SR v oblasti rozhodcovského konania, a
  • JUDr. Juraj Szabó, Ph.D., predseda Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ktorý priblíži vybrané otázky aktuálnej činnosti Rozhodčího soudu při HK ČR A AK ČR.

Prednáška je súčasťou pravidelného cyklu podujatí RS SAK, v rámci ktorých sa snažíme prepájať domácu diskusiu o obchodnej arbitráži so skúsenosťami zo zahraničia.

Podujatie organizujeme v režime OTP, a je potrebné sa na neho vopred registrovať (počet miest je limitovaný). Môžete tak spraviť po prihlásení do členského konta na www.sak.sk, prípadne zaslaním e-mailu za vzdelávací odbor SAK egyeg-senkarova@sak.sk.

Najčítanejšie