RS SAK a Prague Rules

Nové pravidlá pre efektívne vedenie medzinárodnej arbitráže (Prague Rules 2018) získali prestížne ocenenie Best Innovation by GAR Awards (http://gar.live/awards2019). Ďakujeme Romanovi Prekopovi, ktorý bol súčasťou medzinárodného tímu zodpovedného za prípravu týchto pravidiel a Martinovi Magálovi – obaja členovia Predsedníctva RS SAK – za reprezentovanie nášho súdu pri ich oficiálnom spustení do praxe.

Cieľom Rozhodcovského súdu SAK je byť prvou a zdravou voľbou pre riešenie domácich sporov, no postupne vedieme aj konania s medzinárodným prvkom. Ambíciou Prague Rules nie je nahradiť pravidlá etablovaných súdov, ale – ak sa na tom strany dohodnú, slúžiť ako ich vhodný doplnok na zvýšenie efektivity konania v medzinárodných sporoch.

Najčítanejšie