RS SAK na pôde Slovenskej bankovej asociácie

Ďakujeme Slovenskej bankovej asociácii za priestor a zaujímavú diskusiu so zástupcami právnych oddelení bánk.

Rozhodcovský súd SAK v rámci svojej činnosti vyvíja aktivity zamerané na podporu používania rozhodcovského konania ako vhodnej alternatívy k všeobecným súdom. Dňa 10. apríla 2019 sme mali možnosť prezentovať fungovanie nášho súdu na pôde Slovenskej bankovej asociácie

Najčítanejšie