WEBINÁR – Rozhodcovský súd SAK a výhody obchodnej arbitráže: 17. apríla o 10.00 (REGISTRÁCIA)

Rozhodcovské konania môžu byť dobrou alternatívou pri riešení výziev, ktorým v súčasnosti čelia mnohé obchodné spoločnosti a ich advokáti. Ekonomické dosahy koronakrízy budú v mnohých prípadoch viesť k novému nastaveniu vzájomných zmluvných vzťahov, k dohodám o urovnaní, nových splátkových kalendároch. V takýchto prípadoch je vhodné riešiť aj otázku, kto v budúcnosti rozhodne prípadné spory a ako týmto sporom predchádzať.

Základným poslaním Rozhodcovského súdu SAK je slúžiť stranám v spravodlivom riešení sporov pri dôslednom rešpektovaní rovnosti strán konania. RS SAK nie je zaťažený reštančnými vecami či spotrebiteľskými spormi a priemerná dĺžka konaní od podania žaloby po vydanie konečného rozhodnutia je necelé štyri mesiace.

O činnosti RS SAK, o jeho modelových rozhodcovských doložkách a o praktickej aplikácii jeho Rokovacieho poriadku v uplynulých rokoch bude najbližší webinár RS SAK. Uskutoční sa v piatok 17. apríla 2020 od 10.00 do 11.30. Hlavný prednášajúci bude rozhodca RS SAK JUDr. Ľudovít Mičinský, MCIArb.

V prípade záujmu o účasť sa môžete tu REGISTROVAŤ.

Viac informácií v priloženej pozvánke.

Ak Vám po registrácii neprišiel potvrdzujúci e-mail, napíšte prosím na adresu rssak@sak.sk.

(Prihlásením účastník súhlasí s poskytnutím osobných údajov potrebných na registráciu na tento webinár. Prednáška vrátane diskusie bude nahrávaná.)

Najčítanejšie